Privacy

Deze website is eigendom van Dierenartsenpraktijk Buschman

 

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:

Heidestatiestraat 64 bus 1

2920 Kalmthout

Telefoon: 03/ 666 06 55

E-mail: info@dierenartsenb.be

Ondernemingsnummer: BE 631 639 947

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dierenartsenpraktijk Buschman of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Dierenartsenpraktijk Buschman levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dierenartsenpraktijk Buschman de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Dierenartsenpraktijk Buschman kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dierenartsenpraktijk Buschman geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Dierenartsenpraktijk Buschman kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Dierenartsenpraktijk Buschman verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

 

Privacybeleid


Dierenartsenpraktijk Buschman hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dierenartsenpraktijk Buschman respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Het beheer van uw gegevens valt onder Europese wetgeving, te weten de GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 2016/679 van 27 april 2016.

Dierenartsenpraktijk Buschman verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan Dierenartsenpraktijk Buschman hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Wij verzamelen gegevens omwille van twee redenen: Om uw huisdier de beste zorgen te kunnen verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Dit houdt in dat wij minimaal uw aanspreking, volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en alle relevante gegevens over uw huisdier (soort, ras, leeftijd, roepnaam, unieke identificatie (chip of tatoeage), gesteriliseerd (wanneer?) of niet, uiterlijke kenmerken en medische voorgeschiedenis van u vragen en opslaan in een elektronisch patiëntendossier. Dit vullen wij aan met onze eigen bevindingen van het medisch onderzoek (bijvoorbeeld: klinisch, labo, beeldvorming). Het dierenartsenberoep is in België streng gereguleerd. De Orde Der Dierenartsen verplicht ons een medisch dossier bij te houden.

U ontvangt van iedere aankoop of prestatie in onze dierenkliniek een factuur. Dit garandeert u dat uw aankoop fiscaal correct wordt verwerkt. Ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ziet erop toe verdeling van geneesmiddelen veilig werkt. Uw aankopen dienen dan ook traceerbaar te zijn. Hiervoor noteren wij uw naam, naam van uw huisdier, naam van het product en lotnummer.

Dierenartsenpraktijk Buschman verkoopt uw gegevens niet aan derden. In enkele gevallen is het wel noodzakelijk om uw gegevens te delen.

Labo-onderzoek laten we uitvoeren door een externe firma. Zij hebben uw volledige naam, adres, en de huisdiergegevens (roepnaam, soort, ras, geslacht, al dan niet gesteriliseerd, gewicht, patiëntnummer) nodig om de stalen correct te verwerken en facturen op te stellen.

Honden en huiskatten dienen te worden geïdentificeerd met een chip. Deze chip, die vanop enkele centimeter afstand uitgelezen kan worden, bevat een uniek nummer van vijftien cijfers. Wij zijn verplicht om dit nummer, samen met uw gegevens, te communiceren aan de door de overheid aangeduide beheerder van de databank van huisdieren en hun eigenaar.

In zeer uitzonderlijke gevallen, hebben wij (net als ieder erkend dierenarts) de verplichting uw gegevens door te geven aan de bevoegde controle-instanties in het kader van onze meldingsplicht. Een voorbeeld is hiervan wanneer wij een (potentieel) geval van rabiës vast zouden stellen bij uw huisdier.

In sommige gevallen verwijst DAP Buschman operaties door naar tweedelijns dierenartsklinieken. Wij verschaffen de kliniek een kopie van de bevindingen zodat zij uw huisdier de beste zorgen kunnen bieden. (familienaam, huisdiergegevens (roepnaam, het medisch dossier van de desbetreffende consultatie), datum van de consultatie. Hierbij komen de gegevens van eventuele verdere onderzoeken (labo, medische beeldvorming,…) dewelke afzonderlijk besproken worden in deze rubriek.

Indien u opteert voor het individueel laten cremeren van uw huisdier, nemen wij contact op met een erkend crematorium. U heeft hierbij uiteraard vrije keuze van crematorium. U sluit zelf een overeenkomst met dit crematorium. Wij nemen u echter zoveel mogelijk praktische beslommeringen uit handen door de formulieren vooraf, doorgaans geautomatiseerd, in te vullen met de wettelijk verplichte gegevens (met name gecontroleerd door Ovam) en die gegevens nodig voor het uitvoeren van de crematie.

Dierenartsenpraktijk Buschman werkt samen met een incasso bureau. Dit kan inhouden dat uw persoonsgegevens aan hen worden overgemaakt. Wij delen enkel relevante informatie die onze invordering van schuld kan helpen. Andere informatie wordt niet met hen gedeeld.

Dierenartsenpraktijk Buschman besteedt haar boekhouding uit aan een erkend accountant. Om aan de boekhoudkundige verplichtingen te voldoen, worden noodzakelijkerwijs de facturen met uw gegevens gedeeld.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dierenartsenpraktijk Buschman gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Indien u wenst dat wij uw gegevens wissen uit onze bestanden, komen wij hierin tegemoet voor zover dit niet wordt verhinderd door andere verplichtingen of ons gerechtvaardigd belang. Het is niet mogelijk volgende gegevens te laten verwijderen:

  • Financiële informatie: fiscale wetgeving verplicht ons deze te bewaren in een niet-aanpasbaar formaat.
  • Medicatie verstrekt aan uw huisdier: in het kader van traceerbaarheid zijn wij verplicht de toediening en verschaffing van medicatie op te slaan in een register.

Dierenartsenpraktijk Buschman kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.