Paarden

Mankheidsonderzoek

Nadat David het eerst jaar van zijn carrière in een gemengde praktijk zijn eerste ervaringen op deed, kreeg hij de kans om in Newmarket (Engeland) bij NEH (Newmarket Equine Hospital) zich orthopedisch bij te scholen. Deze kliniek is wereldwijd bekend voor het behandelen van orthopedische problemen bij racepaard. Orthopedisch chirurg Dr. Ian Wright en Dr. David Ellis waren zijn eerste leermeesters. David is nog steeds lid van de BEVA (British Equine Veterinary Association) en volgt jaarlijks diverse bijscholingen.

Zoals ieder onderzoek begint het mankheidsonderzoek of orthopedisch onderzoek met een grondige anamnese. Hierna volgt een klinisch onderzoek al dan niet aangevuld met bewegingsonderzoek, geleidingsanesthesieën, medische beeldvorming.

Bij een klinisch orthopedisch onderzoek is het belangrijk om eerst het paard goed te bekijken. We palperen spieren gewrichten, ligamenten en pezen om eventueel aanwezige pijn, zwelling en andere fysische abnormaliteiten op te merken.

Na het statische onderzoek wordt er overgegaan tot een bewegingsonderzoek, al dan niet onder het zadel of aan de hand op een harde/zachte bodem. Dit onderzoek kan eventueel verder aangevuld worden met flexie- en extensieproeven.

Vaak is het nodig om één of meerdere gerichte anesthesieën uit te voeren om een exacte lokalisatie van het probleem te vinden. We verdoven het been in verschillende fasen totdat het paard niet meer mankt.

Na het klinisch onderzoek en de lokalisatie van het probleem wordt beslist of een bijkomend radiografisch en/of echografisch onderzoek aangewezen is. De praktijk beschikt over draagbare digitale radiografie- en echografietoestellen.

Afhankelijk van de aandoening stellen we dan een behandeling voor (stamceltherapie, PRP, infiltraties, enz.)