Officiële gegevens

Dierenartsenpraktijk David Buschman
Heidestatiestraat 64 bus 1
2920 Kalmthout
info@dierenartsenb.be
03/666 06 55
BE 631 639 947

Dierenartsen David Buschman en Lianie Williams zijn erkende dierenartsen toegekend in België. Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij volgende beroepsvereniging:

Orde der dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
Tel: 09/225 58 18
e-mail: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be

Dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer. Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van de orde der dierenartsen. Zie hierboven.

Voor medische beeldvorming beschikt dierenartsenpraktijk David Buschman over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bijgevoegde autoriteit ter zake:

Federaal Agentschap voor Nucleaire controle
Departement gezondheid & leefmilieu
Dienst bescherming van de gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
e-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.ve

Dierenartsenpraktijk David Buschman beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot, namelijk 129200903. De bevoegde autoriteit ter zake is:

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
FAGG-DG Inspectie
Afdeling levering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
Tel 02/524 80 00
e-mail: inspection@fagg.be

Beroepsaansprakelijk Dierenarts Buschman is verzekerd via:

Lesseliers
Du Chastellei 43,
2170 Merksem
Tel:03/320 80 20
E-mail: info@lesseliers-co.be

Geldigheid België en grensstreken afgebakend door verdragen met aangrenzende landen. Indien uw paard een waarde heeft van meer dan 250 000 euro, gelieve dit voor de behandeling te melden.

Betalingsvoorwaarden

Hartelijk dank voor het respecteren van onze betaaltermijnen. Elke factuur is te betalen op haar vervaldatum contant en zonder korting. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal een rente van 12% per jaar en een forfaitaire conventionele en onverminderbare vergoeding van 20% verschuldigd zijn, met een minimum van 50 euro die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd worden. Naast de kosten en interesten zal het bedrag van onze facturen met €7,5 vermeerderd worden per verstuurde brief en per verplaatsing van een persoon met een bedrag van €17. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de leverancier zich bevindt en is alleen het Belgische recht van toepassing. De facturen zullen integraal beschouwd worden alsof ze zonder voorbehoud aanvaard zijn. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen met een aangetekend schrijven betwist wordt, wordt als door de klant aanvaard beschouwd.